Dotazník kontraindikací

06.08.2014 18:00

Mějte prosím na mysli, že existují okolnosti, za kterých není možné masáž vykonat - kontraindikace, a dělí se na celkové a částečné.

Před objednáním masáže zvažte, jestli se na Vás nevztahuje některá z následujících kontraindikací. Dotazník níže je rozdělen na 2 části. První je věnována celkovým kontraindikacím, kdy se masáž nesmí vůbec vykonat. V druhé části jsou kontraindikace, kdy nelze masáž vykonat na určité části těla.
Veškeré informace vyplněné v dotazníku jsou považovány za velmi důvěrné.
Dotazník vyplňujte při první návštěvě a při změně Vašeho zdravotního stavu!!!

Ke stažení zde

Pokud nemáte možnost tisku - dotazník s Vámi ráda vyplním přímo na místě.

Moc děkuji za pochopení a Vaši ochotu.